In tegenstelling wat er op de omleidingsborden bij Epe en Vaassen staat, zijn wij wel goed bereikbaar. Wel kunt u enige hinder ondervinden door de verkeerslichten bij de weg werkzaam heden. Ter compensatie hiervan heben wij een actie voor u n.l. een kopje koffie met appelgebak en slagroom voor 4 euro en het tweede kopje koffie gratis.